„Sarco Engineering”

este o companie cu tradiţie pe piaţa construcţiilor din Republica Moldova.Încă de la înfiinţare, din anul 2001, „ Sarco Engineering” SRL a reuşit să se dezvolte continuu, iar profesionalismul, calitatea şi promptitudinea constituie caracteristicile esenţiale care ne definesc.

Descoperă

Crearea condiţiilor confortabile, plăcute şi practice pentru viaţa şi activitatea clienţilor noştri este misiunea primordială a echipei SARCO. Sîntem cei care ne străduim să vă oferim un nou standard de viaţă.
Dotările şi managementul eficient şi competitiv permit companiei noastre să execute toate tipurile de lucrări, acestea fiind asistate şi monitorizate de ingineri şi maiştri experimentaţi.
În prezent, „ Sarco Engineering” SRL dispune de o echipă profesionistă şi dinamică în domeniul imobiliar, al construcţiilor, al arhitecturii, al designului, al marketingului şi al tehnologiilor informaţionale.
Profesionalismul şi experienţa acumulate pe parcursul a 19 ani ne-au permis executarea unei game largi de lucrări realizate în condiţii de calitate deosebită:

Lucrări
de proiectare și elaborare a documentației tehnice pentru construcție, asistenţă tehnică şi consulting în domeniul construcţiilor
Asistenţă

în obținerea avizelor, aprobărilor și verificărilor prevăzute de legislația în vigoare în vederea obținerii certificatului de urbanism pentru proiectare, a autorizației de construcție.

Evaluarea
consumurilor energetice: energia electrică, iluminare, încălzire, ventilare şi condiţionarea aerului
Elaborarea
şi implementarea soluţiilor energoeficiente, inclusiv iluminarea pe bază de LED-uri
Reţele

inginereşti specialiștii noștri instalează orice tip de sistem electric, sanitar, apeduct, canalizare, sistem de încălzire, pardosele calde, electrice sau pe apă.

Lucrări
de construcţii: demolări, fundaţii, structuri, consolidări, învelitori
Confecţii

METALICE de orice complexitate și dimensiune, de cea mai înaltă calitate, la cele mai bune preturi în Moldova.

Vânzarea
panourilor de tip-sandwich şi accesoriilor pentru acestea
Abordarea performantă a fiecărei lucrări, implementarea noilor tehnologii, promovarea creativităţii, atenţia acordată satisfacerii nevoilor clienţilor sînt atuurile care ne recomandă. De aceea, încercăm în permanenţă să aducem noutate serviciilor oferite, iar eforturile pe care le întreprindem sînt reflectate în succesul clienţilor noştri și în vînzările anuale în creștere.
Obiectivul de bază a fost şi va rămîne asigurarea serviciilor de înaltă calitate în conformitate cu cerinţele beneficiarului, cu normele legale şi reglementările aplicabile. Sîntem convinşi că putem prospera şi evolua doar prin îndeplinirea dorinţelor tot mai diversificate ale clienţilor noştri. Cea mai bună recompensă pentru munca depusă sînt încrederea şi recomandările beneficiarilor noştri.
Echipa SARCO este una energică, bine motivată, care asigură buna execuție a proiectelor, aducîndu-le la cel mai înalt standard în industrie. Prisma prin care este privit fiecare proiect în parte face ca Project Managementul utilizat în gestiunea proiectelor să aducă rezultate excelente pentru noi și emoții pozitive pentru clienți.
Seriozitatea în aplicarea fiecărui proiect, execuţia lucrărilor de foarte bună calitate şi realizarea la timp a angajamentelor convenite cu clienții, personalul de conducere şi execuţie de înaltăcalificare, bine instruit şi organizat, fac din Sarco Engineering SRL un partener de încredere şi apreciat de clienţi.
Compania „ Sarco Engineering” SRL dispune de resurse umane şi mecanizate pentru execuția sau implementarea proiectelor de toate dimensiunile.
Cei 19 ani de activitate „ Sarco Engineering” SRL a demonstrat că este un bun dezvoltator de proiecte, iar calitatea serviciilor oferite au dus la cîştigarea şi menţinerea poziţiei de lider în domeniul construcţiilor.